Campagne « Egalitéit liewen! »

Fir méi Partizipatioun vu Fraen an der Gemengepolitik an e besseren Equiliber tëscht Fraen a Männer an de kënftege Gemengeréit.

Den 11. Juni 2023 wielt eist Land nees déi Fraen a Männer, déi an de Gemenge Verantwortung iwwerhuelen, fir um lokale Plang fir e bessert Zesummeliewen a méi Liewensqualitéit ze suergen.

Néierens anescht wéi an de Gemenge sinn d’Politikerinnen a Politiker esou no un de Wënsch an un de Besoine vun de Biergerinnen a Bierger.

Eng politesch Vertriedung ass am Beschten opgestallt, wann si aus engem gudde Mix vu Fraen a Männer aus allen Alterskategorië besteet. Dofir setzt sech och de Ministère fir d’Gläichstellung tëscht Fraen a Männer an.

An deem Kontext lancéiert de Chancegläichheets-Ministère eng Campagne fir d’Gemengewahle vun 2023

Dernière modification le 21.11.2022