Antimonmine

Am Dierfchen Géisdref, héich iwert dem Sauerdall, gouf zanter Gottgedenken no engem raren Erz, dem Antimon gebuddelt. Och d’Réimer sollen do schonn den Antimon gesicht hunn, fir dee mat mat Bläi an Koffer ze vermëschen. Am fréien Mëttelalter goufen d’Minne vun Géisdref als „Silberminen“ verklickert. Och schrëftlech beluecht ass, dass well 1354 eng Konzessioun fir déi Minnen ausgestallt gi war. Am 16. an 17. Joerhonnert ass Antimon och als Heelmëttel géint Syphilis, Pescht, Lepra , Féiwer, Giicht an där Kränkte méi agesat ginn. Och an den Nopeschuertschafte gouf fläisseg no Antimon gebuddelt. Mä de Rendement war op dëse Plazen ze moer, sou dass Géisdref den Zentrum vun dem seelenen Element  blouf. Fakt ass och, dass duerch d‘Joerhonnerten d’Proprietäre vun de Minnen dacks gewiesselt hunn an een deem aner d‘Stolleschlësselen an de Grapp gedréckt huet.

 

Plus d’informations

Intéressés par Antimonmine? Visitez les sites internet suivants:

Dernière modification le 02.03.2021